Good4Trust’ın Ekofil Mutfak Ekibi ile yaptığı röportaj https://blog.good4trust.org/2023/11/11/ekofil-yayinlari/ adresinde 15 Kasım 2023’te yayımlanmıştır.


Ekofil, topluluk destekli bir yayıncılık modeli geliştirmek üzere bir araya gelmiş, gezegenin ve insanlığın esenliğini önemseyen yazar, çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan bir girişim. Ekofil Yunanca oiko (ev) ve phile (sever) kelimelerinden türetilmiş bir terim. “Ev” ile kastedilen, şimdilik tek evimiz olan dünya gezegeni. Ekofil, evimiz ve üzerindeki tüm varlıkların hayrını gözettiği müddetçe her konu ve alanda yayın yapmayı amaçlıyor.

Ekofil Ekip

 Ekofil nasıl kuruldu?

Ekofil, kitap yayıncılığında yazar, çevirmen, tasarımcı gibi işlerde çalışan bir grup insanın ekoloji alanında bağımsız, piyasa beklentilerinin dışında, nitelikli ve topluluk destekli yayıncılık yapma arzusuyla kuruldu. Bu gruptan fiilen taşın altına elini koymaya gönüllü beş kişinin bir “Mutfak Ekibi” kurmasıyla yola çıkıldı.Düzenli aralıklarla toplanan ekip dikey hiyerarşiden azade, tamamen yatay örgütlenmeye dayalı olarak işliyor, bütün kararlar uzlaşıyla (konsensus) alınıyor. Ekolojinin her alanında kuramsal ve uygulamaya dönük kitaplar ve kitapçıklar hazırlamak Ekofil’in birincil hedefi. Uzun vadede şehir ve kırsalda çeşitli ekoloji uygulamaları yapmak ve topluluk içinde farklı dayanışma biçimleri geliştirmek uzun vadedeki hedefler.

Topluluk destekli yayıncılık nedir?

Ekofil en başında itibaren çeşitli buluşmalarla ve sosyal medya yoluyla bu oluşuma sıcak bakan kişileri bir topluluk olarak yan yana getirmeye çalışıyor. Mutfak ekibi yayın hazırlığı sürecinde Ekofil topluluğuna danışmaya, onların arzu ve ihtiyaçlarına göre yayıncılık yapmaya çalışıyor ve bu yayınlar sayesinde topluluk üyelerine iş olanakları yaratmayı amaçlıyor. Hiçbir sermaye birikimi olmayan, ekip topluluğun düzenli şekilde vereceği desteklerle, yani ön siparişle daha basılmadan kitapları satın almasıyla temel maliyetleri çıkarıyor. Kitapların tanıtımında topluluk üyelerinin medya ve sosyal medyada yapacağı duyurulara ve tanıtımlara güveniyor. Ekofil dağıtım ağlarında girmek yerine, topluluk üyelerinden Ekofil’e dağıtım ve satış için kapısını açan mekânlar üzerinden kitapları dağıtıyor. Böylelikle kitap satış maliyetleri düştüğü ve ana akım dağıtım kanallarındaki yüksek komisyon oranları bertaraf edildiği için kitapları olabildiğince düşük fiyatlarla okuyucuya ulaştırabiliyor. Ayrıca kitapların dağıtım noktasından alınması tek tek kargolamaya göre ekolojik ayak izini düşürüyor. Mutfak ekibi her kitabın ardından topluluk üyelerinin geribildirimlerine göre bir sonraki yayının hazırlığına geçiyor.

Ekofil mali olarak kendini nasıl döndürüyor?

Mutfak ekibi olarak uzun süre gönüllü ve yarı gönüllü olarak çalıştık. Kitapların kalem kalem bütün maliyetlerini çıkarıyoruz ve buna göre her kitap için bir bütçe hazırlıyoruz. Kitap basıma hazır hâle geldiğinde ön sipariş duyurusuna çıkıyoruz ve henüz basılmamış kitap için önden satış yapıyoruz. Bu şekilde matbaa masrafının büyük kısmını toplamaya çalışıyoruz. Eğer hedeflediğimiz rakama ulaşırsak kitabı matbaaya yolluyor, ardından dağıtım noktalarımız, Good4Trust gibi satış kanallarımız veya internet siparişi yoluyla satışa sunuyoruz. Kitabın maliyetinin ne kadarının toplandığını internet sitemizde şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Kitabın hazırlık ve dağıtım sürecinde harcanan emekler de bu maliyet kalemlerinden biri olarak hesaplanıyor ve gelir geldikçe kişilere ödeme yapılıyor. Ön siparişler ve satışlar sonrasında kitabın bütün maliyeti toplandığında, kurumsal harcamalar için bir pay ayırıp geri kalan “kârı” bir sonraki kitapta kullanmak üzere “can suyu” olarak ayırıyoruz.

İlk iki kitabımızda bu model gayet güzel bir şekilde işledi, buna güvenerek daha cüretkâr adımlar atmaya, çok beğendiğimiz, niteliği yüksek ama satış potansiyeli düşük kitaplar yayınlamaya başladık. Ne var ki pandemi ve ekonomik krizden dolayı hızımız kesildi, batmadık ama ağır aksak ilerliyoruz.

Şimdi sırada hangi kitap var?

İlk kitabımız olan Tracy M. Lord’un yazdığı Tohum Alma ve Saklama El Kitabı’nın genişletilmiş ve tamamen elden geçirilmiş 2. baskısını hazırladık. Özellikle şehirde yaşayanların balkonlarında veya küçük bahçelerde atalık tohumlarla kendi sebzelerini yetiştirmelerini ve bunların tohumlarını çoğaltmalarını teşvik eden kitabın ilk baskısında tanıtılan 20 sebzenin yanına, salatalarda kullanılan 5 bitki daha eklendi. İlk baskıdaki bilgilere uygulamaya dönük yeni bilgiler ve kolaylık açısından bir ekim dikim çizelgesi eklendi. İçinden geçtiğimiz krizden dolayı ön siparişler yavaş gidiyor, basım için gereken meblağı toplayabilecek miyiz zaman gösterecek.

İnsanlar size nasıl ulaşabilir?

Good4trust üzerinden internet satışı yapıyoruz. Web sitemiz www.ekofilyayinlari.org üzerinden Ekofil, kitaplarımız ve dağıtım noktalarımız hakkındaki bilgilere ulaşmak mümkün. Aynı isimle sosyal medya sayfalarımız var, ekofilyayinlari@gmail.com adresine mail de atılabilir.

Yazar: Ekofil Mutfak Ekibi

Ekofil yayınlarının kitaplarını Good4Trust.org üzerinden satın alabilirsiniz.

Pin It on Pinterest